برودتی

محصولات برودتی

گروه مهندسی حرارتی و برودتی امکو _ نماینده رسمی آیسان خزر

کولرهای آبی

4
ak 280
ak300
ak 300
ak320
ak 320
ak350
ak 350
ak380
ak 380
ak350
ak 550
ak750
ak 750
ak580
ak 580

یخچال ها

ak280
ARF-D 16
erfa220an
ARF-A22 IP