ابگرمکن دیواری

مشاهده همه 9 نتیجه

 • ۴۲۰۸i-top-378×600

  • تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان
  •     بسیار کم فشار
  •     سه سال ضمانت
  •     ابعاد کوچک
  •     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
  •     دارای رده انرژی B
  •     دارای توربولاتور
  •     امکان تنظیم شعله
  •     امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما)
  •     دسترسی آسان به شیر تنظیم دما
  •     سیستم حفاظت از شعله آیونایز
  •   سیستم جرقه‌زن خودکار
  •     سیستم ایمنی تخلیه محصولات احتراق
  •     مجهز به سیستم‌های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل
  •     تنظیم خودکار جریان گاز متناسب با دبی آب
  •     مجهز به دریچه نمایش شعله
  •     ایده‌آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب
  •    قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع
  •     برخوردار از فن‌آوری روز دنیا
  •     نصب رایگان

  مناسب واحدهای تجاری کوچک‌

  برای منازل مسکونی توصیه نمی‌شود.

  این مدل ضمن برخورداری از ویژگی‌های عملکردی مدل مشابه نسل‌های قبلی، دارای ابعاد کوچکتر و مقاومت بیشتر در برابر املاح آب بوده و همزمان با عرضه در ایران، به اروپا نیز صادر می‌شود.

  •     قطر دودکش مورد نیاز، ۱۰ سانتیمتر
 • B-3112-01-top-378×600

  • تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان
  • بسیار کم‌فشار
  • سه سال ضمانت
  • دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
  • دارای رده انرژی    D
  • دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی
  • امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته
  • مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل
  • کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار
  • دارای شمعک دائمی
  • دارای فندک پیزوالکتریک ضربه ای
  • قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع
  • نصب رایگان
  • مناسب واحدهای تجاری، اداری و مسکونی کوچک

  شرایط نصب و استفاده

  • حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم،۶ متر
  • قطر دودکش مورد نیاز، ۱۵ سانتیمتر ( با اضافه کردن ارتفاع دودکش،  وجود تهویه مناسب و مشروط به تایید سرویسکار مجاز، استفاده از دودکش با قطر کمتر نیز ممکن است  مجاز باشد.
 • B-3115-01-top-378×600

  • تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان
  • بسیار کم‌فشار
  • سه سال ضمانت
  •  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
  • دارای رده انرژی   D
  • دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی
  • امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته
  • مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل
  • کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار
  • دارای شمعک دائمی
  • دارای فندک پیزوالکتریک ضربه ای
  • قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع
  • نصب رایگان

  مناسب واحدهای تجاری، اداری، مسکونی‌

  شرایط نصب و استفاده

  حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم، ۸ متر

  قطر دودکش مورد نیاز، ۱۵ سانتیمتر ( با اضافه کردن ارتفاع دودکش،  وجود تهویه مناسب و مشروط به تایید سرویسکار مجاز، استفاده از دودکش با قطر کمتر نیز ممکن است  مجاز باشد.

 • B-3212-i-top-378×600

  • تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان
  •     بسیار کم فشار
  •     سه سال ضمانت
  •     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
  •    دارای رده انرژی  C
  •     دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی
  •     امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته
  •     مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل
  •     کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار
  •     مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمند
  •     بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار
  •     مصرف بسیار کم گاز
  •     قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع
  •     برخوردار از فن آوری روز دنیا
  •     نصب رایگان
  برای واحدهای تجاری و اداری، مسکونی کوچک توصیه می شود.

  شرایط نصب و استفاده

  •     حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم، ۶متر
  •     قطر دودکش مورد نیاز، ۱۵سانتیمتر ( با اضافه کردن ارتفاع دودکش،  وجود تهویه مناسب و مشروط به تایید سرویسکار مجاز، استفاده از دودکش با قطر کمتر نیز ممکن است  مجاز باشد.
 • B-3215-i-top-378×600

  • تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان
  •     بسیار کم‌فشار
  •     سه سال ضمانت
  •     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
  •     دارای رده انرژی  C
  •     دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی
  •     امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته
  •     مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل
  •     کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار
  •     مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمند
  •     بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار
  •     مصرف بسیار کم گاز
  •     قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع
  •     برخوردار از فن آوری روز دنیا
  •     نصب رایگان
  مناسب واحدهای تجاری، اداری و مسکونی
  •      شرایط نصب و استفاده
  •     حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم، ۸ متر
  •     قطر دودکش مورد نیاز، ۱۵سانتیمتر (قطر کمتر در شرابط خاص، با تایید سرویسکار مجاز)
 • B-3218i-top1-378×600

  •   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان
  •    کم فشار
  •     سه سال ضمانت
  •     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
  •     دارای رده انرژی  C
  •    دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی
  •     امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته
  •     مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل
  •     کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار
  •    مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمند
  •     بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار
  •     مصرف بسیار کم گاز
  •     قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع
  •     برخوردار از فن آوری روز دنیا
  •     نصب رایگان
  برای واحدهای تجاری و اداری، مسکونی بزرگ توصیه می شود.
  برای مناطق سردسیر توصیه می شود.

  شرایط نصب و استفاده

  •     حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم، ۱۰ متر
  •     قطر دودکش مورد نیاز، ۱۵ سانتیمتر
 • B-4108-top-1-378×600

  • تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان
  • کم فشار
  • سه سال ضمانت
  • ابعاد کوچک
  • دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
  • دارای رده انرژی D
  • دارای توربولاتور
  • امکان تنظیم شعله
  • امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما)
  • دسترسی آسان به شیر تنظیم دما
  • سیستم حفاظت از شعله ترموالکتریکی
  • مجهز به فندک پیزوالکتریک ضربه ای و شمعک دائم روشن
  • سیستم ایمنی تخلیه محصولات احتراق
  • مجهز به سیستم‌های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل
  • تنظیم خودکار جریان گاز متناسب با دبی آب
  • مجهز به دریچه نمایش شعله
  • ایده‌آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب
  • قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع
  • برخوردار از فن‌آوری روز دنیا
  • نصب رایگان

  مناسب واحدهای تجاری کوچک‌

  • برای منازل مسکونی توصیه نمی‌شود.
  • این مدل ضمن برخورداری از ویژگی‌های عملکردی مدل مشابه نسل‌های قبلی، دارای ابعاد کوچکتر و مقاومت بیشتر در برابر املاح آب بوده و همزمان با عرضه در ایران، به اروپا نیز صادر می‌شود.
  •  قطر دودکش مورد نیاز، ۱۰ سانتیمتر
 • BX114-top-378×600

  • تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان
  •  بسیار کم‌فشار
  •  سه سال ضمانت
  •  ابعاد کوچک
  • دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
  •  دارای رده انرژی   D
  •  دارای توربولاتور
  •  ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب
  •  دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی
  •  امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته
  • مجهز به سیستم‌های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل
  •  کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار
  •  دارای شمعک دائمی
  •  دارای فندک پیزوالکتریک ضربه ای
  •  مصرف کم گاز
  •  قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع
  • نصب رایگان

  مناسب واحدهای تجاری، اداری و مسکونی‌

  این مدل ضمن برخورداری از ویژگی‌های عملکردی مدل مشابه نسل‌های قبلی، دارای ابعاد کوچکتر و مقاومت بیشتر در برابر املاح آب بوده و همزمان با عرضه در ایران، به اروپا نیز صادر می‌شود.

  •  حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم، ۷ متر
  •  قطر دودکش مورد نیاز، ۱۰ سانتیمتر
 • BX214i-top-378×600

  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان

  o    بسیار کم فشار

  o    سه سال ضمانت

  o    ابعاد کوچک

  o    دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE

  o    دارای رده انرژی B

  o    دارای توربولاتور

  o  ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب

  o    امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته

  o    دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی

  o    مجهز به سیستم‌های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل

  o  کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

  o  مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمند

  o  بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار

  o    مصرف بسیار کم گاز

  o    قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع

  o    برخوردار از فن‌آوری روز دنیا

  o    نصب رایگان

  مناسب واحدهای تجاری، اداری و مسکونی

  این مدل ضمن برخورداری از ویژگی‌های عملکردی مدل مشابه نسل‌های قبلی، دارای ابعاد کوچکتر و مقاومت بیشتر در برابر املاح آب بوده و همزمان با عرضه در ایران، به اروپا نیز صادر می‌شود.

  o    حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم، ۷ متر

  o    قطر دودکش مورد نیاز، ۱۰ سانتیمتر